0981050808

Chứng Nhận Chất Lượng

Tính kháng khuẩn

19/10/2021
OEKO-TEX – THỤY SĨ – Tính Kháng Khuẩn

Chứng nhận (Tính kháng khuẩn) – Sản phẩm được làm từ các chất liệu vải sạch khuẩn, kháng khuẩn, thân thiện với môi trường.

Tính kháng khuẩn

vananh@trinhanh.vn
vananh@trinhanh.vn