0981050808

Chứng Nhận Chất Lượng

Tính kháng cháy

19/10/2021

STR – MỸ

Chứng nhận (Tính kháng cháy) – Sản phẩm được làm từ sợi bông kháng cháy theo tiêu chuẩn Mỹ

Tính kháng cháy

 

vananh@trinhanh.vn
vananh@trinhanh.vn