0981050808

Chứng Nhận Chất Lượng

Tính kháng khuẩn – HÀN QUỐC

19/10/2021
ESLON – HÀN QUỐC

Chứng nhận (Tính kháng khuẩn) – Sản phẩm được làm từ sợi bông sạch khuẩn & tốt cho sức khỏe theo Luật sức khỏe người tiêu dùng.

vananh@trinhanh.vn
vananh@trinhanh.vn